1. MITEN DROPP SAI ALKUNSA?

Tarinamme kertoo mistä kaikki lähti käyntiin. Lyhyesti sanottuna huoli Itämeren rehevöitymisestä ja sen luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä kasvoi kasvamistaan ja kannusti löytämään uuden keinon edesauttaa Itämeren suojelua. Tuntui siltä, että nyt on oikea aika tehdä työtä oman elinympäristön hyväksi ja siksi paluu Suomeen Itämeren suojelun pariin oli luonteva valinta DROPPin perustajalle. 

2. MIKÄ ON DROPPIN TAVOITE?

Päämääränä on pelastaa Itämeri. Teemme oman osuutemme tarjoamalla kestävän vaihtoehdon Suomessa nyt tarjolla olevalle lähdevedelle ja lahjoittamalla voiton Itämeren suojeluun. Näin voimme osaltamme auttaa
Itämerta elpymään, jotta meri olisi elinkelpoinen myös 2090. 

Konkreettisena tavoitteena on, että vuonna 2017 joka 10. myyty vesi Suomessa olisi DROPP -vettä. Tämä mahdollistaisi todella merkittävän lahjoituksen Itämeren hyväksi – yli miljoona euroa vuodessa. 

3. MISTÄ DROPP -VETTÄ SAA JA VOIKO SITÄ TILATA OMALLE TYÖPAIKALLE?

DROPP on vuoden 2015 aikana kaksinkertaistanut jälleenmyyjiensä lukumäärän ja DROPP -vettä on nyt saatavilla lähes sadasta eri kahvilasta, ravintolasta ja myymälästä. DROPP on myös monen yhteistyökumppanimme valinta kokoustilojen tarjoiltavaksi. Listan kaikista yrityksistä, jotka jakavat kanssamme yhteisen tavoitteen suojella itämerta löydät tästä.

Jos olet kiinnostunut tilaamaan DROPP -vettä esimerkiksi tapahtumaan, ota yhteyttä Amandaan, Amanda.Sundell(a)dropp.fi.

4. MITÄ KONKREETTISTA DROPPIN LAHJOITUKSELLA SAADAAN AIKAAN?

Varoilla mahdollistetaan BSAG:n työtä, joka on hakea mukaan Itämeren pelastamiseen tarvittavat tahot: esimerkiksi yritykset, joiden toimintaan vaikuttamalla ravinnepäästöjä mereen vähennetään; lainsäätäjät, jotka säätävät ympäristötukien ehdoista; tutkijat, joiden tulokset on saatava päätöksentekijöiden tietoon tai maanviljelijät, jotka tietävät mitkä pullonkaulat vaikeuttavat Itämerta säästävien viljelykäytäntöjen käyttöönottoa. 

Tähän mennessä mukaan on saatu 250 eri tahoa, suurin osa yrityksiä, jotka toimivat omalla alallaan Itämeren hyväksi. BSAG on nostanut Itämeri-asian myös Itämeren rannikkovaltioiden korkeimmalle poliittiselle agendalle järjestämällä kaksi huippukokousta, joista edellinen järjestettiin 2013 Pietarissa Venäjän pääministerin isännöimänä. Huippukokouksissa maiden tai hallitusten päämiehet keskittyvät ensimmäistä kertaa käsittelemään ainoastaan Itämeren kriittistä tilaa. Suurin osa työstä on pitkäjänteistä ja kulissien takana tehtävää työtä, jonka avulla esimerkiksi tieto Gdanskin Fosforit-kipsikasasta tuli viranomaisten tietoisuuteen. 

Lähitulevaisuudessa BSAG:n työ kohdistuu erityisesti siihen, että ravinteet saadaan pidettyä kierrossa ja poissa Itämerestä. Tähän ratkaisuja haetaan mm. yhdessä ruuantuotantoketjun eri kohdissa toimivien yritysten kanssa, sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön ja edistämällä tutkimustiedon ja uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Ensimmäisenä toimintavuotenaan, vuonna 2014, DROPP teki 4.900 euron lahjoituksen ja viime vuonna summa saatiin kuusinkertaistettua, tehden lahjoitussummasta 30.000 euron suuruisen. Viime vuoden lahjoitus jaettiin kahteen osaan, josta puolet menivät BSAG:lle ja puolet tukemaan Helsingin Yliopiston uutta MONICOAST tutkimushanketta.

MONICOAST tutkimusprojektiin hankitaan DROPPin lahjoituksella merentutkimusmittareita, jotka sijoitetaan kevättalvella rannikkoalueille rakkolevävyöhykkeeseen, sinisimpukkayhteisöön ja meriajokasniittyyn. Mittarit lähettävät tutkijoiden käyttöön dataa, jota analysoimalla ymmärrämme paremmin miten ilmastonmuutoksen aiheuttamat meriympäristön muutokset vaikuttavat Itämeren lajeihin, sekä miten merta voisi suojella entistä paremmin. DROPP on aktiivisesti mukana hankkeessa viestimässä Itämeren rannikkoalueen muutoksista ja suojelun tarpeesta.

5. MITEN PULLOTETTU VESI JA ITÄMEREN SUOJELU KUULUVAT YHTEEN? ONKO VEDEN PULLOTTAMINEN RISTIRIIDASSA YMPÄRISTÖN HYVINVOINNIN KANSSA?

Lähde- ja kivennäisvettä myydään Suomessa noin 100 miljoona litraa vuodessa. Markkinat ovat kasvaneet tasaiseen tahtiin, vuonna 2009 myynti oli 89 miljoonaa litraa kun se vuonna 2012 oli kivunnut jo 106 miljoonaan litraan. Me haluamme tarjota tälle markkinalle paremman vaihtoehdon. Emme väitä, että pelkästään DROPP -vettä ostamalla Itämeri voidaan pelastaa, mutta haluamme toiminnallamme tukea ympäristön suojelua ja tarjota ihmisille konkreettisen tavan tehdä ympäristöteko arjessaan. 

On tilanteita, joissa pullotettu juoma on käytännöllinen ja suosittu ratkaisu ja DROPP on hyvä vaihtoehto näihin tilanteisiin. Olemme tehneet kaikkemme, että DROPP -pullon elinkaaressa ympäristö otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Pohjanmaalla sijaitsevan lähteen hiilijalanjälkilaskelmien mukaan
lähdeveden hiilijalanjälki on 0,5 litran pullolle 128 grammaa hiilidioksidia (Luku vastaa 0,9 kilometrin ajoa keskimääräisellä suomalaisella henkilöautolla.) Tuotekohtaiset hiilijalanjälkilaskelmat osoittavat, että 
lähdeveden hiilijalanjälki on muita janojuomia pienempi. Esimerkiksi appelsiinimehun hiilijalanjälki on 0,5 litralle noin 1,5 kg hiilidioksidia ja maidon hiilijalanjälki 0,5 litralle noin 1 kg hiilidioksidia. 

Lisäksi Suomessa on ainutlaatuisen toimiva pullonpalautusjärjestelmä, johon palautetaan nykyisin 94% kierrossa olevista pulloista. DROPPille on itsestäänselvys olla mukana tässä hyvin toimivassa järjestelmässä. 

6. ONKO TURHAA KERÄTÄ SUOMESSA RAHAA KUN PITÄISI SAADA SUUREMMAT MAAT KUTEN PUOLA JA VENÄJÄ SAASTUTTAMASTA ITÄMERTA?

DROPP lahjoittaa voittonsa BSAGlle, joka perustamisestaan asti on tehnyt yhteistyötä kaikkien Itämeren rannikkovaltioiden kanssa, myös korkeimmalla poliittisella tasolla, jotta taataan että Itämeren suojeluun osallistuvat kaikki jotka Itämereen kuntoon vaikuttavat. Jos DROPP vuonna 2017 pääsee tavoitteeseensa ja joka 10. myyty lähde ja kivennäisvesi Suomessa on korvattu DROPP vedellä, niin puhumme jo yli miljoonan vuosittaisesta lahjoituksesta Itämeren hyväksi. Raha mahdollistaa BSAGn pitkäjänteisen työn myös Puolan ja Venäjän päästölähteiden tukkimiseksi. Esimerkiski Gdanskin Fosforit-tehtaan kipsikasa löytyi BSAGn kartoituksessa ja Venäjän hallinnon kanssa tällä hetkellä esillä olevia asioita ovat mm. Leningrad Oblastin kananlantaongelma ja Kaliningradin jätevedenpuhdistamon rakentamisen loppuunvienti ja käyttöönotto.

Jokainen voi omilla teoillaan vaikuttaa elinympäristöönsä. Me haluamme antaa kuluttajille ja yrityksille mahdollisimman yksinkertaisen tavan olla mukana tukemassa Itämeren suojelua. Näin varmistetaan, että BSAG ja muut Itämerijärjestöt myös tulevaisuudessa pystyvät patistamaan valtioita ja yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja ottamaan Itämeren ympäristön huomioon. 

7. MITEN ITÄMERI VOI TÄLLÄ HETKELLÄ? ONKO HAVAITTAVISSA KEHITYSTÄ PAREMPAAN SUUNTAAN? 

Itämeren tilassa on viimeisen parin vuoden aikana havaittu pieniä parantumisen merkkejä, erityisesti Itäisellä Suomenlahdella. Valitettavasti meren tila on yhä huono ja ekologisen tasapainon saavuttaminen vaatii huomattavan ajan, vaikka päästöt saataisiin loppumaan kokonaisuudessaan. Tärkeintä on nyt ryhtyä toimeen koko Itämeren alueella, jotta rehevöityminen ja vaarallisten aineiden aiheuttamat ongelmat ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen saadaan pysäytettyä. 

8. MITEN TAKAATTE, ETTÄ RAHAT MENEVÄT ITÄMERELLE? 

DROPP tekee yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin kanssa koska uskoo säätiön vaikutusmahdollisuuksiin ja asiantuntemukseen. DROPPin lahjoituksella tuetaan BSAGn työtä ravinnepäästöjen vähentämiseksi Itämereen ja ravinteiden kierrättämiseksi maalla kestävästi. 

MONICOAST tutkimusprojektissa taas tuotetaan uutta tietoa Itämeren rannikkoalueen voinnista ja sen roolista meren hapettajana ja ravinteiden suodattajana. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi suojelutoimia suunniteltaessa koko Itämeren alueella ja projektin tuottama data on avoimesti tutkijoiden käytettävissä, joka toivottavasti edistää Itämeren tuntemusta paitsi Suomessa myös muissa Itämeren rantavaltioissa. 

9. VOIKO AUTTAA (AINOASTAAN) KULUTTAMALLA? 

Kuluttamisen merkitystä vaikuttamisen muotona ei tule vähätellä. Aktiivinen kuluttaja voi valinnoillaan vaikuttaa merkittävästi omaan ympäristövaikutukseensa ja viestii ostoillaan arvomaailmastaan tuottajien
suuntaan. Me haluamme tarjota ihmisille paremman vaihtoehdon myös lähde- ja kivennäisveden suhteen. Luomutuotanto ja Reilun kaupan kahvi ja tee ovat esimerkkejä siitä, miten kuluttamisen kautta on kyetty vaikuttamaan eläinten hyvinvointiin ja työntekijöiden työolosuhteisiin – miksi emme antaisi ihmisille mahdollisuutta vaikuttaa myös Itämeren tilaan? 

Monet suomalaiset ovat hyvin tietoisia Itämeren tilasta ja osallistuvat jo Itämeren suojeluun tavalla tai toisella. DROPP haluaa tarjota muun vaikuttamisen lisäksi yksinkertaisen tavan tehdä Itämeriteko arjessa.