TARINAMME

Lapsuudessani 1990-luvun alussa vietimme monet kesät veneillen Itämeren saaristoissa. Vesi oli kirkasta, savukampeloita saatavilla joka satamasta ja kesät loputtoman aurinkoisia, kuten lapsuudessa aina. Vietän edelleen joka kesä muutaman viikon saaristossa ja vuosi vuodelta huoleni Itämeren rehevöitymisestä ja ympäristön monimuotoisuuden vähenemisestä on kasvanut. Olen satunnaisesti tukenut montaa itämerikampanjaa, mutta pari vuotta sitten rupesin miettimään miten voisin aktiivisemmin vaikuttaa Itämeren tilaan ja miten saisin mahdollisimman monen muun nuoren aikuisen mukaan.

Lähdin kuitenkin Makedoniaan YK:lle töihin, kokeakseni minkälaista on olla tämän kehitysavun ja diplomatian jättiläisessä töissä. Kokemus oli hieno ja kahden vuoden aikana ehdin olla mukana monessa kunnianhimoisessa hankkeessa. Kuitenkin suuressa byrokratiassa toimiminen vakuutti minut siitä, että uusia vaikuttamisen muotoja tarvitaan. Perinteiset lähestymistavat ja top-down ratkaisut eivät yksinään aja yhteiskunnallista muutosta, vaan tarvitaan osallistavia ratkaisuja, jotka kannustavat ihmisiä muutokseen omassa arjessaan. Ajatukseni palasivat Itämereen – halu vaikuttaa omassa elinympäristössäni oli kasvanut ja tuntui että ympäristötyön tekeminen Suomessa olisi mielekästä - ja päätin että nyt on oikea aika tehdä pohdinnoistani totta. DROPP on tämän päätöksen tulos.

DROPPin ideana on tuoda Itämeren suojelu ihmisten arkeen, jotta osallistuminen ei kaatuisi vaivalloiselta tuntuvan lahjoituslomakkeen täyttämiseen tai ajanpuutteeseen. DROPP tarjoaa asiakkailleen lähdeveden joka on samalla itämeriystävällinen valinta. Tuotteen ympäristövaikutukset on minimoitu ja yritys lahjoittaa kaiken voittonsa Baltic Sea Action Groupin tekemään Itämeri-työhön. BSAG toimii Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi, vaarallisten aineiden aiheuttamien riskien minimoimiseksi ja edistääkseen turvallistaja puhdasta meriliikennettä. Kuten minäkin, BSAG uskoo, että Itämeren pelastamiseen tarvitaan yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken.

Pullotettua vettä myydään Suomessa noin 100 miljoonaa litraa vuodessa. DROPP haluaa antaa kuluttajille mahdollisuuden tukea brändiä, joka omistajien voitonmaksun sijaan ohjaa tuottonsa ympäristön suojeluun. Toivon, että vuonna 2017 joka 10. Suomessa myyty lähde- ja kivennäisvesi olisi DROPP vettä – tämä mahdollistaisi todella merkittävän lahjoituksen Itämerelle ja kannustaisi toivottavasti myös suurempia yrityksiä harkitsemaan omaa yhteiskunnallista rooliaan.

DROPP aloittaa toimintansa huhtikuussa 2014 ja toivon, että kuluttajat tarttuvat joukolla DROPPin tarjoamaan vaihtoehtoon. Jotta Itämeren vesi olisi kirkasta myös vuonna 2090.

nimmari2.png
 

ITÄMEREN ASIALLA

Itämeren rehevöityminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen on huolestuttanut DROPPin perustajaa, Amandaa, jo pitkään. Varsinkin kesällä sinilevälauttojen ajelehtiessa rantoihin olemme pohtineet miten Itämeren suojelusta voisi tehdä vieläkin helpompaa, niin että yhä useampi suomalainen voisi ollan osallisena Itämeren hyvän tilan palauttamiseen. DROPP pyrkii yksinkertaisella konseptillaan mahdollistamaan jokaisen suomalaisen osallistumisen Itämerityöhön, vaikka joka päivä. Yksittäinen panos on pieni, mutta yhdessä valintamme vaikuttavat kauaskantoisesti. DROPP tukee voitollaan BalticSea Action Groupin pitkäjänteistä ja tuloksellista Itämerityötä ja tavoitteenamme on saada Itämeri elinkelpoiseksi, pisara pisaralta.

DROPP tukee BSAG:n Itämerityötä

BSAG:n keskeisiin tavoitteisiin kuuluu rehevöitymisen vähentäminen, vaarallisten aineiden riskien minimoiminen sekä turvallisen ja puhtaan meriliikenteen takaaminen. BSAG toimii moniulotteisesti ja pyrkii toiminnassaan lisäämään valtiollisten toimijoiden, liike-elämän sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Tavoitteena on hyödyntää eri toimijoiden erityisosaamista siten, että kaikki tekevät sitä mitä parhaiten osaavat. BSAG:n perustajan, Ilkka Herlinin sanojen mukaan “ensin pitää analysoida ongelma, sitten hakea mukaan ne, joilla on ratkaisuja, olivatpa ne yrityksiä, julkishallinnon toimijoita tai päätöksentekijöitä. Itämeren ongelmat ovat niin moninaiset, että kaikille riittää töitä.”

Rehevöitymisen, Itämeren polttavimman ongelman, syyt liittyvät ravinteiden kiertoon. Yksinkertaistettuna ongelma on siinä, että ruuantuotannossa välttämättömät ravinteet fosfori ja typpi ovat joutuneet eri tavoin pois kierrosta ja päätyneet Itämereen ruokkiamaan leväkukintoja. 

Tällä hetkellä BSAG keskittyykin ruuantuotannon ja –kulutuksen aiheuttaman ravinnekuormituksen vähentämiseen hakemalla tekoja ruokaketjun eri toimijoilta. BSAG toimii monella eri tasolla saattaakseen tutkimustiedon käyttöön ja tarvittavat tahot yhteen.

Tutustu lisää BSAG:n toimintaan: www.bsag.fi

 
 
Amanda.png

AMANDA SUNDELL
KAPTEENI

Amanda on valtiotieteilijä, joka rakastaa Itämerta. Hän on DROPPin primus motor, joka vie yritystä eteenpäin ja etsii käsiinsä jatkuvasti uusia Itämeren ystäviä, jotka osaamisellaan tukevat yrityksen menestystä. Hän uskoo vahvasti siihen, että jokainen meistä voi teoillaan edistää kestävää kehitystä, on vain uskottava omien tekojen voimaan!

Ennen DROPPin perustamista Amanda vietti kuusi vuotta ulkomailla, ensin opintojen parissa Lontoossa ja sen jälkeen Brysselissä ja Balkanilla, jossa hän toimi YK:n erikoisedustajan avustajana Makedoniassa. Amanda on valmistunut Helsingin Yliopistosta valtiotieteiden kandidaatiksi ja maisteriksi London School of Economics:ista.

Ulkoilu, retket ja kiireettömät päivät saavat Amandan hyvälle tuulelle, ja nämä kolme yhdistyvät kun hän mökillä jättää kännykän takin taskuun, kerää mustikoita ja sieniä ja nauttii Itämeren saariston rauhasta. 

 
Ilona Koivusalo

ILONA KOIVUSALO
CONTENT MANAGER

Ilona on kuluttajakäyttäytymisestä ja tarinankerronnasta kiinnostunut markkinoinnin ammattilainen. Erityisen kiehtovia ovat bränditarinat sekä kuluttajien ja brändien välille syntyvät suhteet. Kiinnostus kuluttajamarkkinointia sekä ympäristönsuojelua kohtaan sai Ilonan hakeutumaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen piiriin, jossa voisi yhdistää ammatillisen osaamisensa ja kiinnostuksenkohteensa.

Luonto oli Ilonan lapsuudessa vahvasti läsnä hänen asuessaan ensimmäiset 20 vuotta elämästään pienessä maalaiskylässä Kanta-Hämeessä. Eläinten oikeudet, ympäristönsuojelu sekä luonnon ja ihmisen välinen tasapaino ovat hänelle asioita, jotka ovat lähellä sydäntä. Opiskelu Turussa ja myöhemmin asuminen Helsingissä on herättänyt mielenkiinnon myös Itämerta kohtaan, ja saanut pohtimaan sen tilannetta nyt ja tulevaisuudessa.  

 

INSTAGRAM @DROPPWATER

 

LUE LISÄÄ DROPP UUTISIA