LOGO.jpg
 

YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

1. Rekisterinpitäjä
DROPP Water Oy
Eerikinkatu 28
00180 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitaa
DROPP Water Oy
Janika Niskanen
Eerikinkatu 28
00180 Helsinki

3. Rekisterin nimi
DROPP Water Oy 4/2018 kyselyn arvontaan osallistujien rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on toteuttaa arvonta ja luovuttaa palkintovoitto. Suostumuksella yhteystietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointitarkoituksiin (kyselyitä, tiedotteita ja markkinointiviestintää).

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä, säännönmukaisesta tietolähteestä ja rekisterin tietosisällöstä
Rekisteri sisältää DROPP Water Oy:n arvontaan osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja, jotka on kerätty internetin kautta henkilöiltä itseltään. Henkilörekisteriin tallennetaan tiedot, jotka henkilö täyttää arvontalomakkeeseen arvontaan osallistumisen yhteydessä.
Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat lomakkeella kerätyt tiedot: nimi, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite.

6. Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ja kyselyn toteuttavan kumppanin ACE Consulting Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.
Sähköisesti tallennetut tiedot:
Arvontaan osallistuvien tietoja sisältävän rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne rekisterinpitäjän ja tämän yhteistyökumppaneiden työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.