DROPP jatkaa nopeaa kasvuaan ja lahjoittaa Itämeren suojeluun 31 500 euroa!

MONICOAST -tutkimusprojektin mittaripoiju tuottaa dataa sekä tutkijoiden että yleisön käyttöön. Kuva: Joanna Norkko. 

MONICOAST -tutkimusprojektin mittaripoiju tuottaa dataa sekä tutkijoiden että yleisön käyttöön. Kuva: Joanna Norkko. 

DROPPilla on erinomainen vuosi takanaan – yhteiskunnallinen yritys on kaksinkertaistanut jälleenmyyjiensä määrän ja tekee vuoden päätteeksi 30.000 euron lahjoituksen Itämeren suojeluun. Vuonna 2014 perustettu DROPP lahjoittaa kaikki voittonsa Itämeri-työhön ja on lyhyessä ajassa kerännyt lähes 100 000 euroa puhtaan Itämeren hyväksi.

”Tämä tulos on osoitus kuluttajien vahvasta sitoutumisesta yhteiskunnallisesti vaikuttavaan brändiin.” toteaa Amanda Sundell, DROPPin perustaja. ”Meillä on hyvät edellytykset jatkaa kasvu-uralla myös ensi vuonna ja toteuttaa suunnitteilla olevat aloitteet. Haluan viedä DROPPin liiketoimintaa entistä kestävämpään suuntaan, kertakäyttötuotteista kohti palveluita ja uusiokäyttöön sopivia ratkaisuja.”  Tällä hetkellä DROPPilla on reilu 400 jälleenmyyjää koko maassa ja valikoimassa on sekä DROPP -lähdevesi että kestojuomapullot. Perinteikkään Sveitsiläisen SIGG:in kanssa yhteistyössä toteutettu juomapullo löysi tiensä Partioaitan ja Ruohonjuuren lisäksi mm. startup-tapahtuma Slushiin ja sen myynnistä kertyi tänä vuonna huomattava lahjoitus.

DROPP tukee lahjoituksellaan tuloksellista työtä elävän Itämeren hyväksi: Baltic Sea Action Groupin kotimaassa ja EU-tasolla tapahtuvaa vaikuttamistyötä Itämeren luonnon suojelemiseksi sekä Helsingin yliopiston MONICOAST tutkimushanketta, jossa seurataan Itämeren rannikkoalueen herkkiä ekosysteemejä ja ilmastonmuutokseen ja rehevöitymiseen linkittyviä muutoksia niissä.

BSAG tunnetaan Itämeren puolesta vaikuttajana päättäjien suuntaan ja lisäksi yritysten tuomisesta mukaan toimintaan Itämeren hyväksi. Vuonna 2018 BSAG jatkaa työtä Itämeren ja ilmaston kannalta kestävän ruoantuotannon puolesta ja tukkiakseen vesistöjä rehevöittäviä ravinnevuotoja.

”Itämeren rehevöitymiseen voidaan tällä hetkellä vaikuttaa eniten edistämällä kestäviä toimia ruuantuotannossa” kertoo BSAG:n asiamies Mathias Bergman. ”DROPPin lahjoitus tukeekin vuonna 2018 käytännön keinojen tuomista viljelijöille, jotka haluavat toteuttaa Itämeri – ja ilmastoystävällistä maataloutta. Jatkamme myös yhteistyötä edelläkävijäyritysten, tutkijoiden ja päätöksen tekijöiden kanssa Itämeren tilan parantamiseksi. Lahjoituksen lisäksi olemme yhteistyöstä DROPPin kanssa saaneet myös uusia kontakteja ja kumppaneita käytännön Itämeri-työhön, joten meillä on useampikin syy iloita sujuvasta yhteistyöstämme”, Bergman jatkaa.

MONICOAST tutkimusprojekti puolestaan laajenee vuonna 2018, jotta yliopiston tutkijat pystyvät entisestään tehostamaan rannikkoalueella tehtävää seurantaa. Hankkeen kesällä valmistuneen verkkoportaalin myötä yleisö pääsee seuraamaan miten meriympäristön muutokset – joita ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen vauhdittavat – vaikuttavat Itämeren lajeihin ja ympäristöön.

”Kehitämme Hankoniemen rannikkoalueella mittariverkostoa joka tuottaa aivan uutta tietoa meren toiminnasta. Lahjoitusvaroilla hankimme uuden mittarin joka asennetaan rakkolevävyöhykkeeseen” sanoo Joanna Norkko, Tvärminnen eläintieteellisen aseman tutkimuskordinaattori ja jatkaa:   “Haluamme myös tuoda merenalaisen luonnon suuremman yleisön tietoisuuteen. Uskomme vahvasti, että ihmisten halu suojella Itämerta alkaa siitä, että opimme tuntemaan mitä pinnan alla tapahtuu ja vahvistuu kun tiedämme, miten paljon kauniita ja arvokkaita vedenalaisia ympäristöjä rannikoltamme vielä löytyy.”  

Alkavana vuonna yhteiskunnallinen yritys panostaa uusiin aluevaltauksiin ja tietysti kasvuun. ”Haluamme kehittää valikoimaamme ja tuoda markkinoille aivan uusiakin tuotteita. Olemme edenneet pitkälle keskusteluissa uusista, biohajoavista pakkausmateriaaleista ja toisaalta veteen liittyvistä palveluista.” toteaa Amanda Sundell.

Heidi NielsenComment