DROPP 2017 - Vuosi numeroissa

Vesi-kallio.jpg

Kaikille asiakkaillemme ja kiinnostuneille seuraajille keräsimme tähän yhteen tietoja toiminnastamme vuodelta 2017.

DROPP (Dropp Water Oy) aloitti toimintansa keväällä 2014. Kolmen vuoden jälkeen DROPPin toiminta perustuu edelleen samaan vahvaan periaatteeseen: haluamme tukea Itämeren suojelua toimintamme avulla ja lahjoitamme voittomme kokonaisuudessaan tähän tarkoitukseen. Lahjoituksillamme mahdollistamme Baltic Sea Action Group:in tuloksellista vaikuttamistyötä puhtaan Itämeren hyväksi sekä Helsingin Yliopiston merentutkimusta, jotta ymmärtäisimme vielä entistä paremmin mitä Itämeren pinnan alla tapahtuu.

Liikevaihtomme vuonna 2017 oli hivenen alle 250 000 euroa ja lahjoituksemme Itämeren suojeluun 31 600 euroa. Yhteensä toimintansa aikana DROPP on lahjoittanut jo lähes 100 000 euroa yhteistyökumppaneilleen Baltic Sea Action Groupille sekä Helsingin yliopistolle. Olemme ylpeitä, että DROPP on onnistunut toimimaan pienillä kiinteillä kustannuksilla ja näin kannattavuus on ollut hyvä; käyttökatteemme vuonna 2017 oli lähellä 20%. 

Vaikkei DROPPin toiminnan laajuus osakeyhtiölajin mukaan ole velvoittanut yritystä valitsemaan tilintarkastajaa, on yritys jokaisena tilikautenaan vapaaehtoisesti tarkistuttanut tilinpäätöksensä Revico Grant Thorntonin toimesta. DROPP on kokenut tämän olevan tärkeää yrityksen luotettavuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden kannalta. Heti vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuttua, todennäköisesti maaliskuussa 2018, se tarkistetaan ja julkistetaan osakeyhtiölle normaaliin tapaan kaupparekisterin kautta.

DROPP toimi vuonna 2017 kahden ja kolmen vahvuisella tiimillä, enimmillään tiimissä on ollut kaksi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä ja hetkellisesti vähemmän.

Kaikista tärkeintä meille on tulokset, jotka lahjoituksemme mahdollistavat.

Vuonna 2017 tärkeitä tuloksia Itämeren hyvinvoinnin kannalta olivat BSAG:n osalta mm:

  • Itämeren suojelun konkreettisen huomioonottamisen edistäminen yli neljänkymmenen yrityksen liiketoiminnassa. Isolla osalla näistä yrityksistä on linkki ravinteiden käyttöön, tuottamiseen tai kierrätykseen ja sitä kautta suora mahdollisuus vaikuttaa Itämerta rehevöittävien ravinnepäästöjen minimoimiseen.
  • Politiikan alalla BSAG vei Suomessa eteenpäin ruohojuuritason ehdotuksia, jotta kestävän maatalouden toimia saataisiin laajemmin käyttöön. BSAG myös seurasi ja osallistui  EU:n lainsäädännön valmisteluun, jotta Itämeren etu otettaisiin huomioon. Etenkin muuttuva lannoiteasetus, joka vaikuttaa Itämeren alueen lannoitteiden laatuun ja ravinteiden käyttöön, oli keskeinen.
  • BSAG edisti myös merkittävästi Itämeri- ja ilmastotyötä yhdistävää ajattelua: hiilen sitominen ilmakehästä maaperään, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja keinoin, jotka vähentävät myös ravinnepäästöjä.
  • BSAG jatkoi myös tuloksellista työtään maatalouden ravinnepäästöjen minimoimiseksi. Maatalouden osuus on suurin Itämereen tulevista ulkoisista päästöistä ja siksi ratkaisut kestävän maatalouden saralla ovat vahvasti fokuksessa. Toinen oleellinen rehevöitymistä aiheuttava tekijä on Itämeren sisäinen ravinnevaranto, jonka ratkaisemiseksi BSAG tekee työtä jo tänään. Ensimmäinen suomalainen selvitys sisäisestä ravinnevarannosta ja mahdollisista tekniikoista sen purkamiseksi tulevaisuudessa julkaistaan huhtikuussa 2018.

MONICOAST tutkimusprojekti puolestaan sai 2017 toimivan verkkoportaalin, jossa sekä tutkijat että yleisö pääsevät seuraamaan miten olosuhteet  kahdessa rannikkoalueen mittauspisteessä kehittyvät. DROPPin lahjoituksella on rahoitettu mittarit, niiden ylläpitö ja kalibrointi sekä verkkoportaalin toteuttaminen. (Hankkeessa seurataan rannikkoalueella sijaitsevia erityisen herkkiä ekosysteemejä ja niiden muutoksia.)  MONICOAST laajenee vuonna 2018 ja sen kehitystä tukee myös Suomen Akatemian ja Hangon Sataman myöntämä rahoitus Helsingin yliopiston merentutkimukselle.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2017 oli siis menestys DROPPin osalta ja siitä kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme! Vuonna 2018 DROPP panostaa edelleen kasvuun ja suurella innolla työskentelemme myös uusien ratkaisujen ja tuotteiden parissa. Näistä kerromme lisää pian.

Heidi NielsenComment