MATKA MERELLE - MINKÄLAISEN MEREN LAPSEMME KOHTAA TULEVAISUUDESSA?

Matka merelle. Kuva Jouni Hiltunen Katharsis Film 2016

Matka merelle. Kuva Jouni Hiltunen Katharsis Film 2016

Partioaitta esitti keskiviikkona ennakkonäytöksen elokuvasta “Matka Merelle” jossa myös DROPP sai ilon olla mukana. Paljon odotettu elokuva esittää ohjaaja Jouni Hiltusen henkilökohtaista tunnesidettä ja kiintymystä Itämereen, kuljettamalla samalla katsojan lumoavalle merimatkalle, jossa tutustutaan Suomenlahden vaihtelevaan luontoon.

“Mikälaisen meren oma poikani kohtaa tulevaisuudessa?” Hiltusen alussa esittämä kysymys kolahtaa, sillä samainen huoli painaa myös meitä. Elokuvassa tarkastellaan merta lapsen ja varttuneen miehen näkökulmasta: Hiltunen kuvailee 1960 luvun paratiisia, ja huolta siitä miltä tulevaisuuden Suomenlahti näyttää. Ohjaaja veneilee poikansa kanssa kolmen rantavaltion merillä. Ympäristö vaihtelee Suomen, Venäjän ja Viron rannikoilla merkittävästikin, mutta huoli meren tilasta ja muutoksista on kaikkialla sama.  

Luonnon monimuotoisuus on kovan paineen alla, sen tiedämme. Hiltunen kertoo ihmisen aiheuttamista muutoksista Suomenlahdella. Hän ei saarnaa, mutta tekee katsojalle selväksi että meren tila on riippuvainen ihmisten toiminnasta ja päätöksistä.

Hiltunen kertoo, miten suojelutoimenpiteillä on onnistuttu elvyttämään merikotka-kanta ja palauttamaan erittäin uhanalainen saukko. Onnistumisiin kuuluu myös Pietarin seudun jätevedenpuhdistamon rakentaminen, joka on vaikuttanut selvästi Itäisen Suomenlahden vedenlaatuun. Uhkakuviin lukeutuvat jatkuva rehevöityminen, ilmastonmuutos ja Suomenlahden poikkeuksellisen aktiivinen rahtiliikenne. Suomenlahti ja koko Itämeri on koostaan riippumatta yksi maailman liikennöidymmistä meristä. Massiiviset öljytankkerit kuljettavat uskomattomia määriä öljyä viikottain ja elokuvaa katsoessa tuntuu, että on vain ajasta kyse milloin ensimmäinen suurempi  tankkerionnettomuus tulee sattumaan.

“Tulimme tänne viimeisenä, mutta olemme vaikuttaneet meren tilaan enemmän kuin yksikään laji sitä ennen.”

Kuva: Jouni Hiltunen. Katharsis Films 2016

Kuva: Jouni Hiltunen. Katharsis Films 2016

Hiltunen nivoo yhteen luonnon ja ihmiset sekä heidän tarinansa elämästä Suomenlahden rannoilla. Meren tutkijat ja asiantuntijat  avaavat haastatteluissa Suomenlahden haasteita, mutta elokuvassa ei juuri keskustella keinoista vaikuttaa meriympäristön hyvinvointiin. DROPP tarjoaa tähän omalta osaltaan arkisia neuvoja joita voit seurata meidän #DROPP100 sarjassa. Yhdessä voimme kantaa vastuun luonnostamme, jotta voisimme jakaa perintönä elinkelpoisen Itämeren myös tuleville sukupolville.

Ellei viikonlopun menoja vielä ole päätetty, kehotamme kaikkia tänään ensi-iltansa saavan luontoelokuvan matkaan. Mainittakoon myös, että elokuvan mukaan kaunein ja paras aika tehdä havaintoja Itämeren elämästä on alkukevät, eli juuri nyt. Viikonloppu on siis mahtava aika myös ulkoilulle, ja havaintojen tekemiselle Itämeren elämästä!

Heidi NielsenComment