VAI-K Ø , live alternative.

Vai-kon tuotteissa heijastuu kokonaisvaltainen elämäntapa. 

Vai-kon tuotteissa heijastuu kokonaisvaltainen elämäntapa. 

Shaping the Future -sarjassa tuodaan esille yrityksiä, jotka vaikuttavat positiivisesti arkeemme ja tekevät arvokasta työtä kestävän toiminnan edistämiseksi.

“Tiesimme heti, että haluamme tehdä hyvää, mutta alussa suunta ei kuitenkaan ollut vielä selkeä. Halusimme tukea ympärillämme olevia ihmisiä ja apua tarvitsevia, näin esiin nousikin vihreät arvot ja vaihtoehtoisen tuotteen tarjoaminen.” Vai-ko oli alkuun vaihtoehto kestämättömille tekstiileille, nyt tuotteiden myötä heijastetaan kokonaisvaltaista elämäntapaa: live alternative.

Vai-kolla on haluttu alusta asti tehdä asiat kunnolla, vahvistaa kuluttajien mahdollisuutta hankkia vastuullisia tuotteita ja näin lisätä ymmärrystään. Brändin kuluttajat ovatkin nykyään tietoisempia ja ajattelevampia, lisäksi ymmärretään aikaisempien toimintatapojen kestämättömyys ja ekologisuuden arvo arkisissa toimissa. Vai-ko pyrkii toiminnallaan tuomaan esille myös lähituotannon ja kotimaisten valmistajien etuja.

“Me ei haluta pitää tärkeää valmistustietoa itsellämme tai salaisuutena. Lähituotannon jalanjälki on huomattavasti kevyempi ja kotimaisuus kannattaa.”

Läpinäkyvyys ajaa Vai-kon toimintaa eteenpäin, ja kestävä toiminta vaatii myös läpinäkyvän tuotantoketjun. Tällä hetkellä Vaikon käyttämä luomuvilla tulee Patagoniasta ja kaikki tuotteet valmistetaankin Suomessa. Lampaiden kasvatuksessa pyritään lisäksi minimoimaan vedenkäyttö sekä luontoa kuormittavat saasteet ja toimintaa valvotaankin aktiivisesti kolmannen osapuolen toimilla. Kestävillä toimintatavoilla mahdollistetaan lampaiden lisääntynyt hyvinvointi - luomuvillalampaat mm. laiduntavat hyönteismyrkyttömillä laitumilla, näin saadaan paremmat olot niin lampaille kuin kuluttajille.

“Ei voi olla eettinen, jossei tiedä, mistät tuotteet tulee. Läpinäkyvyyttä painotetaan jatkuvasti yhä enemmän ja enemmän.”

Läpinäkyvä, kestävä ja kotimainen tuote asettaa osaltaan haasteita myös liiketoiminnalle. Vastuullinen kangas on jo lähtokohtaisesti paljon normaalia kangasta kalliimpi ja toiminta on myös kokonaisuudessaan haastavampaa, valmis tuote on kuitenkin kaiken sen vaivan arvoinen.

“Jatkakaa tätä! Asiakkaat arvostavat, sitä mitä me teemme ja Suomeen onkin noussut muitakin ajatusmaailmamme jakavia brändejä. Haluamme jatkossakin inspiroida muita ja toivottavasti yhä useampi brändi herää siihen, että asioita on tehtävä oikein.”

Pinnalla pysyminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä kehittymistä ja Vai-ko pyrkiikin jatkuvaan muutokseen: kestävämpiä toimintatapoja, kestävämpiä tuotteita ja ekologisempaa toimintaa. Vai-ko on ehdottomasti yksi kotimaisen tekstiilituotannon suunnannäyttäjistä ja muiden rohkaiseminen onkin oleellista, sillä tekstiilituotanto on yleisesti huomattavan kuluttava ja ongelmarikas toimiala. Vai-kon tekemisen taustalla on intohimo ja sen todella huomaa.

Tutustu tästä Vai-kon toimintaan ja tuotteisiin: https://vai-ko.com

Heidi NielsenComment