DROPP ja Helsingin yliopisto - Itämerta pelastamassa TUTKIMUKSEN AVULLA

Camilla-Gustafsson-TZS

DROPP lahjoittaa 15.000 euroa HY:n Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle, näin päästään tutkimaan Itämeren vointia uudesta näkökulmasta.

Helsingin yliopisto ja DROPP käynnistävät syksyllä 2015 tutkimusaloitteen, jossa kartoitetaan rannikkoalueiden matalikkojen avainasemaa ekosysteemipalveluiden tuottajina. Rannikolle rakennettava, jatkuvasti dataa keräävä mittauspoijuverkosto auttaa ymmärtämään entistä paremmin, miten ilmastonmuutos ja rehevöityminen vaikuttavat herkkiin rannikkoalueisiin. DROPP ja Helsingin yliopisto haluavat samalla levittää tietoa suurelle yleisölle ja kutsua yleisön mukaan kansainväliseen huippututkimukseen.  Voit seurata hankkeen etenemistä hankkeen omalla sivulla ja halutessasi tukea tutkimusaloitetta tekemällä lahjoituksen Helsingin yliopistolle. 

DROPP lahjoittaa Tvärminnen eläintieteellisen aseman kanssa toteutettavaan tutkimushankkeeseen aluksi 15 000 euroa, ja lahjoitusta lisätään vuonna 2016. Itämeri-tutkimus on yksi Helsingin yliopiston huippututkimusaloista, ja yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen asema on kansainvälisesti merkittävä merentutkimuskeskus. Yhteistyö näkyy myös yliopiston Tiedekulmassa myytävissä DROPP -juomapulloissa: DROPP lahjoittaa jokaisesta myydystä pullosta viisi euroa tutkimuspoijujen hankkimiseksi Tvärminneen. 

Itämeren rannikoilla on ekosysteemejä, joiden ekosysteemipalvelut ovat avainasemassa meren ja sen eliöiden hyvinvoinnin kannalta. Muun muassa meriajokasniityt, rakkoleväalueet ja sinisimpukkayhdyskunnat tarjoavat elinympäristön huikealle määrälle Itämeren lajeja ja auttavat meren hapettamisessa. Niitä on kuitenkin toistaiseksi seurattu merkittävästi vähemmän kuin avomeren syvänteitä ja vesimassaa. 

DROPPin ja Helsingin yliopiston yhteishanke Monicoast seuraa uuden teknologian avulla meren vointia juuri rannikkoalueiden matalikoilla. Happi- ja suolapitoisuuden, veden lämpötilan ja pH-arvojen mittaaminen eri vuodenaikoina ja vuosina auttaa tutkimaan, miten meriympäristön muutokset vaikuttavat matalikkojen monimuotoisuuteen ja kykyyn suodattaa ravinteita ja hapettaa merta. Uusi tieto matalikkojen roolista luo pohjaa niiden tehokkaalle suojelulle.

Lisää tietoa Tvärminnen eläintieteellisestä asemasta ja siellä tehtävästä tutkimuksesta löydät täältä.

Monicoast hanketta voi seurata Helsingin yliopiston sivuilta täältä

 

 

Heidi NielsenComment