Opel tukee DROPPin työtä Itämeren puolesta! DROPP kulkee asiakkaille täysin päästöttömästi biokaasun voimin.

Opel tukee Itämeren suojelua sekä ympäristön huomioon ottavaa liikennettä

Biokaasulla kulkeva pakettiauto Itämeri-työhön

 

Opel Finland on osallistunut lokakuusta 2014 alkaen Itämeren suojeluun yhteistyössä DROPPin kanssa. DROPP on yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa yrityksille ja yksilöille kanavan Itämeren suojeluun: yritys on tuonut markkinoille lähde- ja kivennäisveden jonka myynnin koko voitto lahjoitetaan Baltic Sea Action Groupin työhön Itämeren tilan parantamiseksi.

 

Opel Finland tukee aloitetta tarjoamalla DROPPin käyttöön Opel Combo ecoFLEX -pakettiauton, joka biokaasun ansiosta kulkee luontoa rasittamatta. Opel Combo ecoFLEX on yksi monista tavoista, joilla Opel sitoutuu ympäristön huomioon ottamiseen ja tarjoaa kuljetuksiin taloudellisen sekä suorituskykyisen vaihtoehdon. Opel Combo ecoFLEX kulkee kotimaisella, jätteistä tehdyllä biokaasulla, joka on täysin hiilidioksidineutraali polttoainevaihtoehto. Biokaasun käytöstä ei myöskään synny hiukkaspäästöjä. Opel Finland pyrkii myös käyttämään mahdollisuuksien mukaan DROPP-vettä yritystarjoilussaan ja tilaisuuksissaan.

 

Opel Finland markkinointijohtaja Markus Routasalon mukaan ”Ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen on Opelilla ensisijaisen tärkeää. Yhteistyössä DROPPin kanssa pystymme tukemaan Itämeren suojelua, joka on suomalaisille erityisen läheinen asia. Haluamme yhteistyön kautta myös nostaa esille Opelin panostuksen ympäristön erityisesti huomioon ottaviin ratkaisuihin, kuten biokaasulla kulkevaan, hiukkaspäästöttömään Open Combo ecoFlexiin.”

 

DROPPin perustaja Amanda Sundell on erittäin tyytyväinen alkaneeseen yhteistyöhön ”Ympäristön huomioon ottaminen on toimintamme keskiössä ja vihreä logistiikka on merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Toivon, että yhteistyö nostaa esille vähäpäästöisen liikenteen mahdollisuuksia ja saa muutkin yrittäjät kiinnostumaan asiasta.”

 

Itämeren kannalta suurin ongelma ovat suoraan vesistöihin huuhtoutuvat ravinteet ja päästöt, myös ilmansaasteet vaikuttavat meren tilaan. HELCOM arvioi 2013, että 22 % haitallisista typpipäästöistä ja 5 % fosforipäästöistä kulkeutuu mereen ilman kautta. 

 

Heidi NielsenComment