ENTOCUBE - Kohti tulevaisuuden ravintoa
Jonas Aaltio tarkistaa sirkkojen kasvua. Kuva: Joonas Ojala. 

Jonas Aaltio tarkistaa sirkkojen kasvua. Kuva: Joonas Ojala. 

Shaping the Future -sarjassa tuodaan esille yrityksiä, jotka vaikuttavat positiivisesti arkeemme ja tekevät arvokasta työtä kestävän toiminnan edistämiseksi. Tällä viikolla juttelimme sirkkaravintoa tuottavan EntoCuben kanssa. Suomessa kasvatetut sirkat ovat kestävä ja ekologinen vaihtoehto lihalle, lisäksi EntoCube on sitoutunut vastuulliseen toimintaan.

“Maailman väkiluvun huiman kasvun takia myös ruuan tarve kasvaa. Luonnonvaroja ei kuitenkaan ole käytettävissä loputtomiin ja ihmis-, sekä eläinkunta kuluttaa jo nyt vuositasolla puolentoista maapallon verran luonnonvaroja. Syötävät hyönteiset tarjoavat loistavan vaihtoehdon, jossa yhdistyvät ekologisuus, ravintoarvot, pieni tilantarve ja huikea lisääntymistahti. Hyönteiset ovat jo nyt osa yli 2 miljardin ihmisen ruokavaliota ja me EntoCubella näemme tämän numeron vain kasvavan ajan kanssa.”

Tällä hetkellä EntoCubella on yksi sirkkalaji - kotisirkka. Kotisirkka, joka tunnetaan myös saunasirkkana, on luonnonkantainen laji ja yksi yleisimpiä ruokahyönteisiä maailmassa. Kotisirkka on helppo kasvatettava ja omaa hyvät ravintoarvot. Lisäksi se on riittävän pienikokoinen, jotta koko ei aiheuta ennakkoluuloja. Sirkka on raaka-aineena melko helppo, ja sen voikin oman mielen mukaan, joko keittää ja paistaa tai paistaa ilman keittämistä. Vastaavasti tuote toimii myös uunipaahdettuna, ja tällöin sirkka onkin erinomainen naposteltava. Sirkan maku riippuu täysin sirkan ravinnosta ja nämä sirkat syövätkin EntoCuben omakehittämää hyönteisrehua, josta löytyy mm. perunoita ja kotimaista viljaa. Tulevaisuudessa ravintona voitaisiin käyttää myös muita kasvinosia, kuten kuorintajätettä ja naatteja, tällöin tuotteessa voidaan hyödyntää yhä useampi sivuvirtoja.

Sirkat ovat huomattavasti lihan tuotantoa kestävämpi vaihtoehto, ruokakiloa kohden sirkkaravinto tuottaa vain murto-osan lihan tuotannon kulutuksesta: Sirkat käyttävät noin 15 000 kertaa vähemmän vettä ja 20 kertaa vähemmän rehua. Hyönteiskasvatus on lähtökohtaisesti haastavaa pohjoisessa, mutta esimerkiksi hukkalämmön käytöllä voidaan kasvatuksesta aiheutuvia kuluja ja ilmastovaikutuksia optimoida huomattavasti. Lisäksi kesällä kasvatuspaikkoja pitää lämmittää vain kevyesti, ja tällöin esimerkiksi aurinkoenergialla päästään jo pitkälle.

“Markkinaa on nyt luotu tyhjästä, joten saamme varmasti hienoja asioita aikaan myös tulevaisuudessa. EntoCube perustettiin, jotta voitaisiin tehdä todellinen vaikutus maailmaan tilaan. Tällöin vaihtoehdoiksi jäi energian tuotantoon tai ruokailuun vaikuttaminen. Energian tuotannossa on suuria haasteita, mutta kestävän ruuan lähteen tutustuttaminen kotimaiseen kulttuurin tuntui luontevalta.”

EntoCubelta tulee mysli- ja pähkinäsnack tuotteet myyntiin jo nyt joulukuun alussa. Granolan ravintoarvot poikkeavat positiivisesti muista ja sirkkojen pähkinäinen maku täydentää makumaailmaa entisestään. Kaupat odottavatkin tuotteita innolla, eikä suotta, sillä sirkat ovat kestävää ja ennen kaikkea myös maukasta ravintoa. EntoCube myy tuotteita Samu brändin alla, ja Samu Sirkat löytyvätkin pian hyllyistä!

Tutustu tästä̈ EntoCuben toimintaan ja tuotteisiin: www.entocube.com

Amanda SundellComment
VAI-K Ø , live alternative.
Vai-kon tuotteissa heijastuu kokonaisvaltainen elämäntapa. 

Vai-kon tuotteissa heijastuu kokonaisvaltainen elämäntapa. 

Shaping the Future -sarjassa tuodaan esille yrityksiä, jotka vaikuttavat positiivisesti arkeemme ja tekevät arvokasta työtä kestävän toiminnan edistämiseksi.

“Tiesimme heti, että haluamme tehdä hyvää, mutta alussa suunta ei kuitenkaan ollut vielä selkeä. Halusimme tukea ympärillämme olevia ihmisiä ja apua tarvitsevia, näin esiin nousikin vihreät arvot ja vaihtoehtoisen tuotteen tarjoaminen.” Vai-ko oli alkuun vaihtoehto kestämättömille tekstiileille, nyt tuotteiden myötä heijastetaan kokonaisvaltaista elämäntapaa: live alternative.

Vai-kolla on haluttu alusta asti tehdä asiat kunnolla, vahvistaa kuluttajien mahdollisuutta hankkia vastuullisia tuotteita ja näin lisätä ymmärrystään. Brändin kuluttajat ovatkin nykyään tietoisempia ja ajattelevampia, lisäksi ymmärretään aikaisempien toimintatapojen kestämättömyys ja ekologisuuden arvo arkisissa toimissa. Vai-ko pyrkii toiminnallaan tuomaan esille myös lähituotannon ja kotimaisten valmistajien etuja.

“Me ei haluta pitää tärkeää valmistustietoa itsellämme tai salaisuutena. Lähituotannon jalanjälki on huomattavasti kevyempi ja kotimaisuus kannattaa.”

Läpinäkyvyys ajaa Vai-kon toimintaa eteenpäin, ja kestävä toiminta vaatii myös läpinäkyvän tuotantoketjun. Tällä hetkellä Vaikon käyttämä luomuvilla tulee Patagoniasta ja kaikki tuotteet valmistetaankin Suomessa. Lampaiden kasvatuksessa pyritään lisäksi minimoimaan vedenkäyttö sekä luontoa kuormittavat saasteet ja toimintaa valvotaankin aktiivisesti kolmannen osapuolen toimilla. Kestävillä toimintatavoilla mahdollistetaan lampaiden lisääntynyt hyvinvointi - luomuvillalampaat mm. laiduntavat hyönteismyrkyttömillä laitumilla, näin saadaan paremmat olot niin lampaille kuin kuluttajille.

“Ei voi olla eettinen, jossei tiedä, mistät tuotteet tulee. Läpinäkyvyyttä painotetaan jatkuvasti yhä enemmän ja enemmän.”

Läpinäkyvä, kestävä ja kotimainen tuote asettaa osaltaan haasteita myös liiketoiminnalle. Vastuullinen kangas on jo lähtokohtaisesti paljon normaalia kangasta kalliimpi ja toiminta on myös kokonaisuudessaan haastavampaa, valmis tuote on kuitenkin kaiken sen vaivan arvoinen.

“Jatkakaa tätä! Asiakkaat arvostavat, sitä mitä me teemme ja Suomeen onkin noussut muitakin ajatusmaailmamme jakavia brändejä. Haluamme jatkossakin inspiroida muita ja toivottavasti yhä useampi brändi herää siihen, että asioita on tehtävä oikein.”

Pinnalla pysyminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä kehittymistä ja Vai-ko pyrkiikin jatkuvaan muutokseen: kestävämpiä toimintatapoja, kestävämpiä tuotteita ja ekologisempaa toimintaa. Vai-ko on ehdottomasti yksi kotimaisen tekstiilituotannon suunnannäyttäjistä ja muiden rohkaiseminen onkin oleellista, sillä tekstiilituotanto on yleisesti huomattavan kuluttava ja ongelmarikas toimiala. Vai-kon tekemisen taustalla on intohimo ja sen todella huomaa.

Tutustu tästä Vai-kon toimintaan ja tuotteisiin: https://vai-ko.com

Amanda SundellComment
Itämerityö on ilmastotyötä
Hyvin hoidettu maaperä pidättää vettä ja estää ravinteita päätymästä vesistöihin ja Itämereen. Kuva: Joonas Ojala. 

Hyvin hoidettu maaperä pidättää vettä ja estää ravinteita päätymästä vesistöihin ja Itämereen. Kuva: Joonas Ojala. 

Luonnon toimintatapoja on välillä vaikea hahmottaa, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Itämeri ja valtameret ovat kuitenkin hyvä indikaattori ympäristömme tilasta. Merien happamoituminen, voimakkaat hurrikaanit ja Itämereen virtaavien suolapulssien väheneminen ovat merkkejä ilmaston vaikutuksesta meriin.

Mielenkiintoinen esimerkki ihmisen vaikutuksesta luontoon löytyy Yellowstonen kansallispuistosta, kun pitkään puistosta poissa olleiden susien palauttaminen mahdollisti suureen ekosysteemin muutoksen. Susien aiheuttama hirvieläinten määrän vähentyminen saattoi vapauttaa elintilaa suurelle määrälle muita kasveja ja eläimiä, ja muuttaa lopulta jopa puistossa kulkevien jokien uomia. 

Tästä pääsee helposti kiinni ajatukseen, minkälaiset vaikutukset ihmisen omilla teoilla voisi olla luonnon ekosysteemeihin – ja onko teoillamme korjaavia vai tuhoavia vaikutuksia? Tuhoavia esimerkkejä en luettele, niin paljon ihminen on ehtinyt yksipuolistaa ja köyhdyttää ympäristöjä lyhytnäköisyydellään.

Noin 25% prosenttia luonnon monimuotoisuudesta sijoittuu maaperään. Maaperä on tärkeä resurssi ruuan tuotannossa, jonka lisäksi sillä on tärkeä rooli sekä Itämeren että Ilmaston hyvinvoinnissa. Hyvin hoidettu maaperä pidättää vettä ja estää ravinteita päätymästä Itämereen. Noin puolet Itämereen päätyvistä ravinnevalumista ovat peräisin maataloudesta.

Lisäksi maaperän rooli ilmastonmuutoksessa on merkittävä. Nykyaikainen tehomaatalous köyhdyttää maaperää, joka johtaa maaperän monimuotoisuuden vähentymiseen ja hiilen katoamiseen pellosta. Iso osuus tästä hiilestä voitaisiin yhteyttämällä ja maaperän kunnostamisella sitoa takaisin maaperään, jolloin sekä ilmasto, Itämeri ja maan viljelijät hyötyisivät.

Meillä on erinomaiset edellytykset vaikuttaa sekä Itämeren tilaan, että ilmaston muutokseen. Parisiin ilmastokonferenssissa vuonna 2015 Ranska julkaisi 4 promillen aloitteen. Sen tavoitteena on sitoa vuosittain 4 promillea hiiltä ilmasta takaisin maaperään.

Hiiltä voidaan sitoa maaperään sen paremman kunnon ja luonnon monimuotoisuuden lisäämisen kautta. Työ on vasta alussa, sillä suuri määrä tutkimusta ja käytännön toimenpiteiden testausta tarvitaan vielä tavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka ilmastonmuutokseen vaikuttava työ on hidasta, ovat sen vaikutukset Itämereen kuitenkin nopeita ja suoria – hyväkuntoinen maa pitää ravinteet kasvien käytössä, eikä päästä niitä levien ruoaksi. Viljelijälle kasvanut hiilipankki tietää parempia satoja.

Baltic Sea Action Group (BSAG) on pitkään tehnyt töitä asioiden parissa, joilla on suora vaikutus Itämeren lisäksi myös ilmastoon. Esimerkkinä tästä mainittakoon ravinteiden kierrätys, joka on ollut säätiömme agendalla jo vuosien ajan.

Uusimpana aloitteena BSAG on käynnistänyt yhdessä Ilmatieteenlaitoksen ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA) kanssa projektin, jossa tutkitaan, todennetaan ja toteutetaan maaperän potentiaalia hiilen sitomiseen.

Olen itse hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja myös globaalissa hiilensidonnan neuvonantoryhmässä. Tarve kokonaisvaltaiselle, akateemisesti huipputasoiselle ja samalla riittävän laajalle ruohonjuuritason projektille on valtava tilaus maailmalla. Suomi ei yksin voi ilmastoa eikä edes Itämerta pelastaa, mutta voimme olla edelläkävijä ja esimerkki, miten toimia. Ja miten saamme ympäristönsuojelijat, elinkeinon, yhteiskunnan ja tieteilijät puhaltamaan yhteen hiileen.

Saara Kankaanrinta

Baltic Sea Action Group, Hallituksen puheenjohtaja, Perustajajäsen

Joka kirjoitti tätä Itämeren rannalla kotitoimistossa, kaksi Dropp-pulloa tietokoneen vieressä

@SKankaanrinta

 

 

Amanda SundellComment
Viini & Ruoka hemmottelee nautiskelijoita
DROPP lähdevesi Viini-lehden tastingissa. 

DROPP lähdevesi Viini-lehden tastingissa. 

Tällä viikolla viinin ja hyvän ruoan ystäviä hemmottellaan kun Viini-lehti järjestää Suomen suurimman viini-tapahtuman Messukeskuksessa. Viini & Ruoka tarjoaa lukemattomia tastingeja, kiinnostavia keskusteluita alan huippujen kanssa ja vinkkejä kotikokeille ja -sommeliereille. DROPP lähdevesi nähdään Viini-lehden tastingeissa viinin parina! 

Viini-lehti halusi DROPP veden mukaan siitäkin syystä että pulloveden kertakulutus on pientä, mutta potentiaali muutokselle suuri: Suomessa kulutetaan vuosittain yli 100 miljoonaa litraa pullovettä, eli noin n. 18 litraa per henkilö. Toimme markkinoille DROPP -veden, jotta jokainen lähdeveden kuluttaja voisi samalla osallistua Itämeren suojeluun. DROPP -lähdeveden ohella tuotteesiimme luketuu myös DROPP -kestojuomapullo, josta on tullut lyhyessä ajassa erittäin suosittu. 

Katso tästä tunnelmia eiliseltä! 

Kuvat Joonas Ojala @joonasco

Amanda SundellComment