LOGO.jpg
 

KILPAILUN SÄÄNNÖT
 

Ketkä voivat osallistua
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat täysi-ikäiset henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kyselyn tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. 

Kampanja-aika
Kilpailu alkaa 4.4.2018 ja päättyy 21.4.2018. Kilpailuun voi osallistua kyselysivuilla 21.4.2018 saakka. Arvonta suoritetaan 24.4.2018. Ilmoitamme voittajalle voitosta henkilökohtaisesti 30.4.2018 mennessä.

Palkinto
Arvomme kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken neljä (4) DROPP x SIGG kestojuomapulloa. (Palkinnon arvo on 24,90€.)

Palkinnon luovutus
Järjestäjä ilmoittaa voitosta voittajalle sähköpostitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen vuoksi, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi. Kilpailuun osallistujien tulee aina käyttää omaa nimeään. 

Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus
DROPP Water Oy rekisteröi kampanjaan osallistuneiden tiedot ja käsittelee niitä henkilötietolain sekä DROPP Water Oy:n rekisteriselosteen mukaisesti. Osallistujien tietoja ei luovuteta edelleen kolmannelle osapuolelle. Kyselyn kumppani ACE Consulting Oy voi käyttää osallistujien yhteystietoja lisätutkimuksiin, liittyen DROPP Wateri Oy:n toimeksiantoon, mikäli osallistuja on antanut siihen suostumuksensa. Kampanjassa kerättyjä sähköpostiosoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiviestintään, mikäli osallistuja on antanut siihen erillisen luvan osallistumislomakkeella.

Järjestäjän vastuu
DROPP Water Oy vastaa palkintoon liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. 
Kaikki kampanjaan osallistujat vapauttavat DROPP Water Oy:n sekä kampanjan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. DROPP Water Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen liittyen.

Kampanja ei ole Facebookin, Twitterin tai muun sen levittämiseen käytetyn tahon sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity näihin toimijoihin. Osallistujat vapauttavat nämä tahot kaikesta vastuusta kampanjaan liittyen.
Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan sääntöjä.